خانه / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب بلند شدن مو

-خواب-بلند-شدن-مو-300x160

دیدن مو در خواب امام صادق علیه السلام می فرمایند: تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است ۱-حج بجای آوردن ۲-مسافرت ۳-عزت و مقام ۴-امنیت ۵-دولت وکامرانی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن مو، مانند موی سر در ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب درخت توت

-خواب-درخت-توت-300x160

تعبیر خواب توت سفید (شیرین) محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب چیدن سیب از درخت

-خواب-چیدن-سیب-از-درخت-300x160

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است. رونق و ثروت تکامل و زیبای تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست. تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب کاشتن درخت

-خواب-کاشتن-درخت-300x160

تعبیر خواب درختان امام صادق علیه السلام می فرمایند: ديدن درختان در خواب بر ده وجه است اول : پادشاه . دوم : طلا. سوم : بازرگان وتاجر. چهارم : مرد مبارز. پنجم : مرد عالم . ششم : مؤمن ...

ادامه مطلب »
bigtheme