تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب پریود شدن

  پریود شدن یا عادت ماهانه یکی از خواب‌های رایجی است که بیشتر زنان با آن روبرو می‌شوند. در گذشته به دوران قاعدگی زنان حیض گفته می‌شده است و به همین منظور در اکثر کتاب‌های تعبیر خواب تفاسیر با استفاده ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب شکلات معبرین غربی: معبرین غربی دیدن شکلات در خواب را سمبل افراط و احساس مقصر بودن در رابطه با زیاد خوردن می‌دانند البته برخی دیگر شکلات را در ارتباط با هوای نفس و یا جشن‌هایی مانند ولنتاین دانسته‌اند. ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون ابن سیرین گوید: اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. تعبیر خواب خوردن زیتون محمد بن سیرین: اگر بیند زیتون می‌خورد، دلیل که غم ...

ادامه مطلب »

تعبیر خواب جگر

تعبیر خواب جگر

تعبیر خواب جگر محمدبن سیرین گوید: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید. اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل ...

ادامه مطلب »

انشا درباره ی طبیعت

انشا درباره ی طبیعت

تحقیق مقاله یا انشا درباره طبیعت طبیعت یعنی هر آنچه که خداوند مهربان به ما عطا کرده است . و انسان در حفاظت از ان مسئول است … ازسرسبزی و زیبایی کوه و دشت و دمن تا دریا و غروب ...

ادامه مطلب »
bigtheme