خانه / آرشیو برچسب: تعبیر خواب شیرینی چیست؟

آرشیو برچسب: تعبیر خواب شیرینی چیست؟

تعبیر خواب شیرینی

-خواب-شیرینی-1-280x160

تعبیر خواب شیرینی چیست؟ محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینی‌ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرینی در خواب بر شش وجه ...

ادامه مطلب »
bigtheme