خانه / آرشیو برچسب: تعبیر خواب غرق شدن در دریا چیست؟

آرشیو برچسب: تعبیر خواب غرق شدن در دریا چیست؟

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

-خواب-غرق-شدن-در-دریا-300x160

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. مال بسیار. بخت واقبال درکارها. صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب. منفعت. جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که ...

ادامه مطلب »
bigtheme