خانه / آرشیو برچسب: تعبیر خواب کشتن عنکبوت

آرشیو برچسب: تعبیر خواب کشتن عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

-خواب-عنکبوت-300x160

تعبیر خواب عنکبوت محمد بن سیرین: دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده ...

ادامه مطلب »
bigtheme